OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE NA BLACKPAPER.CZ


•    Rozsah platnosti
•    Provedení objednávky
•    Informace o zboží
•    Ceny
•    Dostupnost zboží
•    Doprava
•    Sleva z daně
•    Způsob platby
•    Storno podmínky – spokojenost nebo vrácení peněz
•    Vrácení zboží
•    Spory a zodpovědnost
•    Osobní údaje a ochrana osobních údajů

1. Rozsah platnosti

Obecné podmínky prodeje (dále jen jako „obecné podmínky“) stanovují pouze smluvní vztahy mezi každým uživatelem stránek Blackpaper.cz (dále jen jako „uživatel“, „Vy“ nebo „zákazník“) a obchodníkem BBC accounting s.r.o., Strážnická 5, 323 00 Plzeň, zaznamenaným v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze (dále jen jako „Blackpaper.cz“, „dodavatel“ nebo „my“) s identifikačním číslem 28496221. Obecné podmínky jsou jediné platné a nahrazují všechny ostatní podmínky, kromě předběžné výslovné a písemné dohody. Blackpaper.cz může být dočasně veden ke změně některých opatření v obecných podmínkách. Z tohoto důvodu je nutné číst stanovené obecné podmínky při každé návštěvě stránek Blackpaper.cz (dále jen jako „stránky“). Upozorňujeme Vás, že potvrzením Vaší objednávky bezpodmínečně přijímáte obecné podmínky, se kterými jste se seznámili. Vstupem na stránky se zavazujete dodržovat obecné podmínky.

2. Provedení objednávky

Objednávku zboží můžete uskutečnit:
-    prostřednictvím našeho internetového obchodu na www.blackpaper.cz
-    přes email
-    telefonicky

Po přijetí Vaší objednávky budete informováni e-mailem nebo telefonicky.

Faktura

Faktura není dodávána spolu se zásilkou a je Vám zaslána jako příloha emailové zprávy. Je vystavena při expedici, obsahuje všechny potřebné údaje a je považována za řádný daňový doklad. Faktura nahrazuje reklamační doklad pro výrobky, které nejsou dodány se záručním listem a je nutná při uplatnění každé reklamace u nás, proto je nutné tento doklad uchovat.

Shoda s kupní smlouvou

Blackpaper.cz odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad (viz § 616 Občanského zákoníku).

Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle předchozího odstavce se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množstvím, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Odstoupit od smlouvy může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky nebo písemně (viz sekce Kontakty).

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.). Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů po vrácení zboží.

3. Informace o zboží

Blackpaper.cz přináší co největší péči relativním informacím o výrobcích a jejich základních vlastnostech a to popisem, který je poskytován výrobcem nebo dodavatelem, fotografiemi výrobků a to v technických hranicích a s dodržováním těch nejlepších norem na trhu.

4. Ceny

Prodejní ceny na stránkách jsou uvedeny v českých korunách včetně DPH bez poplatků na dopravu. Případné náklady na přepravu na sebe bere uživatel, uvidí je postupně při přidávání výrobků do košíku a jsou účtovány na konci objednávky navíc k vybranému zboží.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit naše ceny, ale zavazujeme se uplatnit ceny uvedené v okamžiku Vaší objednávky.

Informujeme Vás, že v případě chybně zobrazených cen na našich stránkách (například nesmyslně nízká cena), a to z jakéhokoliv důvodu (IT bug, manuální chyba, technická chyba atd.), bude objednávka stornována i v případě, že byla již potvrzena.

5. Dostupnost zboží

Vaši objednávku vyřizujeme v rámci dostupnosti našich výrobků na skladě. V případě, že jeden z objednaných výrobků není k dispozici na skladě, se zavazujeme, že Vás budeme informovat e-mailem nebo telefonicky nejdéle do 2 pracovních dnů od data Vaší objednávky, abychom Vám sdělili lhůtu, v níž bude možné zboží dodat. Máte také možnost Vaši objednávku kdykoli zrušit. Jestliže mezi objednanými výrobky některé nejsou dočasně k dispozici, zavazujeme se zaslat Vám dostupné výrobky ihned a zbytek jakmile bude znovu na skladě. Poplatky za dopravu pro zbytek objednávky hradí Blackpaper.cz.

6. Doprava a expedice zboží

Zakoupené zboží je dodáváno v ČR a SR. Vaše objednávka bude doručena prostřednictvím přepravce na adresu, kterou jste uvedli ve Vaší objednávce. Přepravcem je přepravní služba DPD, Česká pošta, Zásilkovna.cz nebo Blackpaper.cz. Výše dopravného a dodací lhůty jsou shlédnutí zde.

Expedice objednávky, pokud jsou její všechny položky skladem, proběhne do 24 hodin po přijetí platby na bankovní účet nebo do 24 hodin od potvrzení objednávky při platbě na dobírku.

Blackpaper.cz dělá vše proto, aby dodržela uvedené dodací lhůty. Blackpaper.cz však nenese zodpovědnost za důsledky způsobené opožděním doručení nebo ztrátou zásilky ze strany dopravce nebo nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou, která spadá pod případ zásahu vyšší moci.

V případě neobdržení zásilky ve stanovené lhůtě, je zahájeno šetření na straně přepravce. Během tohoto šetření nelze provést žádnou peněžní náhradu nebo znovu odeslat zásilku. Při obdržení Vaší objednávky musíte ověřit, že dodané výrobky souhlasí s Vaší objednávkou a popřípadě nás neprodleně písemně informovat v podobě ručně psaných výhrad s Vaším podpisem. Navrácené zboží bude přijato v původním stavu, zejména s originálním obalem.

7. Sleva z daně

Blackpaper.cz v žádném případě nevrací DPH.

8. Způsob platby

Blackpaper.cz Vám nabízí 3 druhy platby – objednávku můžete zaplatit předem bankovním převodem, dobírkou nebo hotově (platí jen pro Plzeň).

V případě platby bankovním převodem použijte bankovní údaje, které Vám přijdou v emailu po provedení objednávky. Vaše objednávka bude vyřízena, jakmile obdržíme Vaši platbu. Obvyklá lhůta pro připsání platby na náš účet jsou 1-4 dny. V případě vrácení peněz je uživateli vrácena částka zpět na jeho bankovní účet (pokud platil bankovním převodem).

9. Storno podmínky

Podle stávajících ustanovení § 53, odst. 7 Občanského zákoníku pro spotřebitele máte právo nám během 14 dnů vrátit výrobek, který nesplňuje Vaše očekávání. V této lhůtě nám můžete výrobek zaslat zpět na Vaše náklady. Výrobek musí být opatřen fakturou a být v původním balení. Doporučujeme Vám zaslat nám zásilku doporučeně a popřípadě zboží u přepravce pojistit v kupní ceně výrobku (z důvodu krádeže nebo ztráty zboží při přepravě). Návrat výrobku je na vlastní nebezpečí zákazníka.

Přijaty budou pouze výrobky v neporušeném stavu (včetně příslušenství, návodu atd., pokud je obsahují, navrácené v původním obalu). Poškozené, nekompletní nebo poničené výrobky zákazníkem nebudou Blackpaper.cz přijaty.

Počet dní pro vrácení objednávky je počítán ode dne doručení objednávky.

Zrušení ne/zaplacené a nedoručené objednávky
Zákazník může kdykoliv zrušit ještě nezaplacenou a nedoručenou objednávku. Stačí kontaktovat Blackpaper.cz, který danou objednávku zruší. Zaplacená, ale nedoručená objednávka může být zrušena stejným způsobem. Peníze jsou potom převedeny zpět na bankovní účet (při platbě bankovním převodem).

10. Vrácení zboží

Výrobek, který nám chcete vrátit zpět, je třeba odeslat poštou (nebo jiným dopravcem) na naši adresu. Žádné zboží nebude převzato osobně. Poplatek za dopravu do Blackpaper.cz si platí zákazník sám (přeprava výrobku je na nebezpečí zákazníka).

11. Spory a zodpovědnost

Tyto smluvní podmínky se podřizují českému právnímu systému.

Blackpaper.cz nenese žádnou zodpovědnost za nedodržení smlouvy v případě vis maior, narušením nebo částečnou či generální stávkou poštovních, dopravních nebo silničních služeb, povodněmi, požárem nebo válkou.

Blackpaper.cz nenese žádnou zodpovědnost za všechny nepřímé škody, které by mohly vzniknout na základě nákupu některého z výrobků na stránkách Blackpaper.cz. Blackpaper.cz nenese žádnou zodpovědnost za následky špatného zacházení se zbožím, které je k dispozici na našich stránkách.

Pokud není možné používat výrobky z důvodu neslučitelnosti materiálu, uživatel nemůže vyžadovat žádné odškodnění, vrácení peněžní částky ani obvinit společnost Blackpaper.cz. Hypertextové odkazy na stránkách mohou vést na jiné stránky než stránky Blackpaper.cz. Blackpaper.cz nenese žádnou odpovědnost v případě, že by obsah těchto stránek porušoval platná právní ustanovení a nařízení.

Odpovědnost společnosti Blackpaper.cz je v každém případě omezena na finanční částku objednávky.

12. Osobní údaje a ochrana osobních údajů

Osobní údaje

Provozovatelem těchto stránek je BBC accounting s.r.o., která se zavazuje k níže uvedenému.

Údaje, které nám poskytujete, jsou nezbytné pro zpracování a doručení objednávky a vystavení faktury. Pokud nám uživatel tyto údaje neposkytne, jsme nuceni objednávku zrušit. Při registraci na našich stránkách se zavazujete nám poskytnout pravdivé informace. Udání nepravdivých informací je v rozporu s obecnými podmínkami.

Podle zákona o „Výpočetní technice a svobodách“ podléhá zpracování Vašich osobních údajů prohlášení u Národní komise pro výpočetní techniku a svobody. Blackpaper.cz má právo vybrat, zpracovávat a užívat Vaše osobní informace podle českého práva. Tyto údaje jsou zpracovány výpočetní technologií.

V souladu s platnými evropskými a národními zákony máte stálé právo na přístup a opravu všech osobních údajů. Blackpaper.cz můžete kdykoli požádat o údaje, kterými o Vás disponuje. Na požádání je možné kdykoli tyto informace pozměnit. Blackpaper.cz Vám může zasílat reklamní e-maily s nabídkou nových výrobků, slev, exkluzivních nabídek a jiných reklamních akcí. Je možné požádat o odhlášení z této reklamní databáze a garantujeme vyhovění Vaší žádosti do 10 dnů. Blackpaper.cz je jediný držitel Vašich osobních údajů. Pouze Blackpaper.cz a její smluvní partneři Vám mohou zaslat informace v rámci konkrétních reklamních akcí. Blackpaper.cz tyto partnery pozorně vybírá na základě kvality jejich výrobků a služeb.

Ochrana osobních údajů

Blackpaper.cz shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu Blackpaper.cz sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků Blackpaper.cz nepředává žádné další osobě.

Údaje, které Blackpaper.cz o zákazníkovi uchovává a zpracovává, můžou být kdykoliv změněny na základě pokynu zákazníka. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak, že kontaktuje Blackpaper.cz (viz sekce Kontakty).

Copyright

Internetová prezentace www.blackpaper.cz je jak v části tak celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem Blackpaper.cz. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace

-   Blackpaper.cz se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
-   Blackpaper.cz si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
-   Blackpaper.cz nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím provozovaného serveru.
-   Blackpaper.cz nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.